> suomeksi  |  in english
< takaisin etusivulle
palvelut:

yritysilmeet ja logot
picture

MassiveCell Technologies

MassiveCell Technologies Ltd on uusi suomalainen massiiviakkuratkaisuja valmistava teknologiayritys. Nikola loi raikkaan mutta jämäkän kansaivälisen tason yritysilmeen vauhdittamaan tulevaa vientiyritystä.

Ilmeessä kiinnitettiin erityistä huomiota erottuvuuteen ja tunnistettavuuteen. Itse tunnus on muodoltaan kuusikulmainen hunajakenno, jota reunustaa innovaatiota, edistyksellisyyttä ja luontoystävällisyyttä kuvaavat värit.

Pääväriksi valittiin energinen oranssi kuvastamaan akkuihin säilöttävää valtavaa energiamäärää. Yritykselle luotiin monipuolisesti ja helposti sovellettava oranssi tapetti-kuosi, jossa kuusikulmaiset hunajakennot kuvastavat akkukennoja. Kennot ovat muotoiltu kertomaan suuruudesta, esittäen elefanttia ja maapalloa.

Ota yhteyttä Nikolaan tästä >
picture

Oliivi Autot

Oliivi Autot Oy on suomalainen sähköautojen yhteiskäyttöklubi. Nikola auttoi Oliivia ilmeen yhtenäistämisessä ja terävöittämään sitä – kasvua ja kansaivälistymistä silmällä pitäen.

Yrityksen värit ja typografia yhtenäistettiin ja viestinnän tarpeisiin luotiin sarja piktogrammeja, eli kuvamerkkejä. Värimaailmassa pitäydyttiin oliivin vihreässä, ja kokonaisuuteen tuotiin hieman rosoista pintaa kuvastamaan ekologisuutta. Oliiville suunniteltiin myös sähköautojen teippausilme, jota on helppo soveltaa yhteiskäytössä olevissa autoissa sen mallista ja koosta riippumatta.

Ota yhteyttä Nikolaan tästä >
picture

bubblemotion
by BM Design

BM Design kehittelee kansaivälisille markkinoille uudenlaista henkilökohtaista joukkoliikennevälinettä (PRT, Personal Rapid Transit) nimeltään bubblemotion. Nikola suunnitteli BM Designille ja sen tuotteelle ilmeet, joissa haluttiin kuvastaa helppoutta, keveyttä ja liikettä.

Graafinen tunnus sai luontevan, kuplamaisen muodon, joka leijuu keveästi muiden yläpuolella. B ja M -kirjaimet muotoiltiin sen sisälle kuin kulkemaan tällä uudella, nollapäästöisellä joukkoliikennevälineellä.

Ota yhteyttä Nikolaan tästä >
picture

Transition Company

Nikola suunnitteli muunnossähköautoja ja sähkölinja-autoja valmistavalle Transition Company Ltd:lle valtavirrasta poikkeavan yritysilmeen.

Paristoa muistuttaviin hakasulkuihin muotoillussa tunnuksessa suurimman huomion saa sisältää paristot* -teksti, jonka alle on sijoitettu pienemmällä *Transition Company. Näin yhtiö haluaa korostaa toimivan akkuteknologian olevan ajoneuvoissaan se tärkein vakiovaruste. Tunnuksesta on luotu erikielisiä versioita kansaivälisten markkinoiden eri kielialueita ajatellen.

Ota yhteyttä Nikolaan tästä >
palvelut:

kartoitukset ja selvitykset
picture

innohaukka
Suomen maaseudun innovaattorit

Nikolan toteuttaman Innohaukka-selvityksen tavoitteena oli löytää maamme harvaan asutuilta alueilta innovatiivisia ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä. Selvityksen toimeksiantaja oli Sitran Maamerkit-ohjelma. Selvityksen tuloksista koottiin kymmenen (10) kirjallista ja kuvitettua raporttia, joissa löydetyt innovaattorit esiteltiin Nikolan erikseen luoman formaatin mukaisesti. Innohaukka-projektin esimerkkiraportteihin voit tutustua näistä linkeistä: innohaukka02 / innohaukka07 / innohaukka09. Kirjallisten raporttien lisäksi kahdesta tahosta tehtiin lyhyet videoraportit, joihin voi tutustua täällä.

Ota yhteyttä Nikolaan tästä >
picture


Tindo
Sähkölinja-autojen käyttö Australian kaupunkiliikenteessä

Nikola keräsi yhteen sähkölinja-auton liikennekäytöstä saatuja kokemuksia haastattelemalla Adelaidessa linja-auton käyttäjiä, ajajia, huoltajia sekä kaupungin hallinnon edustajia. Etelä-Australian pääkaupungilla, Adelaidella on poikkeuksellisen pitkäaikainen kokemus sähkölinja-auton käytöstä kaupunkiliikenteessä – siksi se valittiin selvityksen kohteeksi. Haastattelututkimuksen lisäksi Nikola tutki sähkölinja-autojen hankintaan ja käyttöön liittyviä kustannuksia.

Selvityksen toimeksiantajana oli Lahden Mekatroniikka-klusteri, jolle luovutettiin yksityiskohtainen kirjallinen ja kuvitettu raportti sekä haastatteluista koostettu video.

Ota yhteyttä Nikolaan tästä >
pictureEVS25
Kiinan sähkölinja-autoteollisuus ja -markkinat

Nikola teki sähköautomuunnoksiin erikoistuneelle Transition Company Oy:lle selvityksen Kiinan sähkölinja-autoteollisuuden tilasta ja paikallisista sähkölinja-automarkkinoista. Selvitys toteutettiin osallistumalla Shenzhenissä järjestettyyn kansainväliseen sähköautotapahtumaan, Electric Vehicle Symposiumiin (EVS25), joka tarjosi mahdollisuuden useamman alan kiinalaisen toimijan haastatteluun yhdellä kertaa. Matkan tuloksena syntyi kirjallinen ja kuvitettu raportti Kiinan sähkölinja-autoteollisuuden ja -markkinoiden tilasta sekä lyhyt video EVS25 -tapahtumasta.

Selvityksen keskeisiä havaintoja oli mm. se, että Kiina pyrkii määrätietoisesti sekä sähköistämään suurimpien kaupunkiensa joukkoliikennettä (linja-autot ja taksit) että kehittämään omaa sähköautoteollisuuttaan. Taustalla on halu päästä eroon öljyriippuvuudesta sekä vahva näkemys siitä, että sähkömoottori tulee ottamaan polttomoottorin paikan autojen voimanlähteenä jo lähitulevaisuudessa, ja että sähköautoihin panostaminen auttaa Kiinan autoteollisuutta kilpailemaan länsimaisen autoteollisuuden kanssa.

Ota yhteyttä Nikolaan tästä >
palvelut:

videoesittelyt
EVS25
Kiinan sähkölinja-autoteollisuus ja -markkinat

Tiivistelmä Kiinan sähköautoteollisuuden tilanteesta Electric Vehicle Symposium 25 -tapahtuman aikoihin. (Kiina, Shenzhen, marraskuu 2010)

Ota yhteyttä Nikolaan tästä >
sähköinenliikenne.fi

Paukkupakkasilla toteutetun sähköautoajon videotaltiointi. (Helsinki, helmikuu 2012)

Ota yhteyttä Nikolaan tästä >
Adelaiden aurinkosähkölinja-auto
Tindo

Tindo-raportti videomuodossa. (Australia, Adelaide, maaliskuu 2011)

Ota yhteyttä Nikolaan tästä >
palvelut:

viestinnän strategia ja totetutus
picturesähköinenliikenne.fi

Pääkaupunkiseudun sähköinen liikenne (PSL) on 20 yrityksen, 5 kaupungin ja 3 tutkimus- ja oppilaitoksen yhteinen kaksivuotinen liiketoiminnan kehitys- ja tutkimushanke. Se on suurin Tekesin sähköajoneuvojen järjestelmät (EVE)-ohjelman hankkeista ja yksi suurimmista World Design Capital Helsinki 2012 –hankkeista.

Hankkeen keskiössä on yritys- ja työsuhdekäytössä olevista sähköautoista koottava testilaivue, jolla sekä tutkitaan sekä autoja että niiden käyttäjiä. Testilaivue mahdollistaa myös uusien sähköiseen liikenteeseen liittyvien palvelu- ja liiketoimintamallien testaamisen.

Hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen uutta uusi liiketoimintaa, jonka pohjana ovat sähköajoneuvoille ja niiden käyttäjille tarjotut lataus-, tieto-, huolto- ja muut palvelut sekä sähköajoneuvoliikenteen tarvitsema infrastruktuuri.

Nikola vastaa hankkeen kokonaisviestinnästä. Se on luonut hankkeelle visuaalisen ilmeen ja toteuttanut sen pohjalta myös lukuisia sovelluksia. Nikola vastaa myös hankkeen verkkosivujen ylläpidosta. Osana hanketta ja Helsinki WDC 2012 Design-viikonloppua Nikola toteutti keväällä 2012 sähköautojen kokoontumisajot. Nikolan tapahtumasta kuvaama video on levinnyt netin välityksellä ympäri maailmaa.

Ota yhteyttä Nikolaan tästä >
ota yhteyttä:

------------------------------------------------------------------------------------------ Copyright 2012 / Nikola Consulting & Communications Ltd. ------------------------------------------------------------------------------------------